1904-prima publicație a Muzeului din Baia Mare. O retrospectivă editorială

✅La 19 iunie 1904 se deschidea pentru public Muzeul Orăşenesc Baia Mare, cu acest prilej fiind lansat „Ghidul colecţiilor Muzeului Orăşenesc Baia Mare”, editat de Asociaţia Muzeală Băimăreană.

Tipărit de Societatea de acţiuni pentru Literatură şi Tipografie Atheneu la Budapesta, în 1904 (titlul original, în limba maghiară: „Utmutató a nagybányai városi múzeum gyüjteményeihez”. A múzeum megnyitása alkalmából közrebocsátja, a nagybányai múzeum-egyesület, Budapest, Az Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-társulat nyomása, 1904), ghidul colecțiilor muzeale constituie practic prima publicație a Muzeului din Baia Mare.

Inițiatorul mișcării care a dus la înființarea Muzeului Orășenesc Baia Mare a fost dr. Schönherr Gyula, cel care semna, în calitate de preşedinte al Asociaţiei muzeale băimărene, consistenta Introducere la „Ghidul colecţiilor Muzeului Orăşenesc Baia Mare”.

✅1951-1968. Muzeul Regional Maramureş

Având la bază patrimoniul Muzeului Orășenesc Baia Mare, dezvoltat în perioada dintre cele două războaie mondiale, începând cu anul 1951 s-a organizat Muzeul Regional, după reorganizarea administrativ-teritorială a României în regiuni și raioane, urmând modelul sovietic.

Această formulă organizatorică s-a menținut până în anul 1968 și s-a caracterizat prin dezvoltarea patrimoniului muzeal, datorită achiziţiilor, donaţiilor şi a descoperirilor rezultate din numeroasele cercetări arheologice. În aceste condiţii, preocuparea muzeografilor s-a axat din ce în ce mai mult și pe activitatea ştiinţifică, iar rodul acestor cercetări s-a materializat în studii şi articole de specialitate. O parte dintre acestea au fost publicate în diverse producţii tipografice editate de instituţie.
Dintre acestea amintim:

O. Bandula, O. Valentin, I. Maştei, M. Pop, I. Copăcean, „Baia Mare-schiţă monografică”, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare, 1965.
Eugen Chirilă, Octavian Bandula, „Tezaurul Monetar de la Baia Mare”, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare, 1966.
Radu Popa Mircea Zdroba, „Şantierul Arheologic Cuhea. Un centru voievodal din veacul al XIV- lea”, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare, 1966.
Maria Bitiri, Aurel Socolan, „Cercetări Paleolitice în Ţara Oaşului”, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare, 1966.
Kurt Horedt, „Aşezarea fortificată din perioada tîrzie a bronzului de la Sighetul Marmaţiei”, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare, 1966.
Ioan H. Crişan, „Materiale dacice din necropola şi aşezarea de la Ciumeşti şi problema raporturilor dintre daci şi celţi în Transilvania”, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare, 1966.
Octavian Bandula, Cornel Borlea, Ioan Németi, Aurel Socolan, Mircea Zdroba, „Pagini din istoria Maramureşului”, Muzeul Regional, Baia Mare, 1967.
I.D. Ştefănescu, „Biserica din Şurdeşti”, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare, 1967.
Vlad Zirra, „Un cimitir celtic în Nord-Vestul României”, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare (fârâ an de apariţie).
În această perioadă, instituţia muzeală a avut la conducere cinci directori: profesorul Zoltán Károly (1951-1953), criticul de artă Elena Kovács (1953-1961), profesoara Maria Luţaş (1962-1963), profesorul Octavian Bandula (1963-1966), profesorul Aurel Socolan (1966-1974).

✅1968-2006. Muzeul Judeţean Maramureş

Odată cu reorganizarea administrativ-teritoriale a ţării (prin punerea în aplicare a legii nr. 2/16 februarie 1968), instituţiile din teritoriu îşi schimbă denumirile, astfel încât Muzeul Regional Maramureş devine Muzeul Judeţean Maramureş. La recomandarea Comitetului Judeţean pentru Cultură şi Artă, instituţia trece din categoria II A, în categoria I, pentru a permite „asigurarea unui număr sporit de cercetători-muzeografi”. Consecinţa firească a fost faptul că muzeul a devenit din ce în ce mai activ în zona editorială:

Radu Popa, „Cnezatul Marei”, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1969.
Trofin Hăgan, Valeriu Achim, Ioan S. Mureşan, Vasile Căpîlnean, „Maramureşul şi unirea 1918”, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1968.
Viorica Ursu, Ioan Igna, Lucia Pop, „Memorandul românilor. Centenar”, Muzeul de Istorie, Baia Mare, 1994.
Viorica Ursu; Traian Ursu, „Monumente băimărene. Ctitorii ale lui Iancu de Hunedoara”, Muzeul de Istorie şi Arheologie Baia Mare, Baia Mare, 1999.
Mircea Rusu, Octavian Bandula, „Mormîntul unei căpetenii celtice de la Ciumeşti”, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1970.
Eugen Chirilă, Aurel Socolan, „Tezaure şi descoperiri monetare din colecţia Muzeului Judeţean Maramureş”, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1971.
Carol Kacsó, „Ghidul expoziţiei de Arheologie”, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1972.
Oana Leşiu, Marius Câmpeanu, „Cartea veche – moştenire vie”, Secţia de Istorie,Catalog selectiv de expoziţie, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2003.
Grigore Man, Lucia Pop, „Istoria mineritului maramureşean”, Secţia de Istorie, Expoziţie permanentă, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2004.
Grigore Man, Mănărăzan Mihaela, „Baia Mare-oraş medieval”, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2004.
Grigore Man, Lucia Pop, Mihaela Mănărăzan, Oana Leşiu, Gheorghe Robescu, Marius Câmpeanu, „Valori patrimoniale”, Secţia de Istorie, Expoziţie pemanentă, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2004.
Grigore Man, Carol Kacsó, „Comori ale epocii bronzului din nordul Transilvaniei”, Secţia de Arheologie, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2005.
Grigore Man, Lucia Pop, Oana Leşiu, „The old book living inheritance” [Carte veche moştenire vie], Muzeul Judeţean Maramureş, Secţia de Istorie, Baia Mare, 2005.
Mihaela Mănărăzan, „Turnul Sf. Ştefan-simbol peste veacuri al oraşului Baia Mare”,
Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2005.
Valeriu Cavruc, Andrea Chiricescu, „Sarea, Timpul şi Omul”, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Muzeul Judeţean Maramureş, Sfîntu Gheorghe, 2006.
În această perioadă, instituţia muzeală a fost condusă de prof. Aurel Socolan (1966-1974), prof. Achim Valeriu (1974-1982), Ion Igna (1982- 2001), prof. Grigore Man ( 2001- 2006).

✅2006-prezent. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arhelogie Maramureş

La 1 octombrie 2006, Consiliul Județean Maramureș a înfiinţat, prin reorganizarea Muzeului Judeţean Maramureş, trei entități muzeale cu personalitate juridică: Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară și Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”).
În cazul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie, după un scurt interimat (octombrie 2006-ianuarie 2007) asigurat de către muzeograf Lucia Pop (șefa Secției Istorie), la conducerea instituției se află, începând cu data de 15 ianuarie 2007, profesorul dr. Viorel Rusu, câștigătorul concursului de proiecte de management organizat, conform prevederilor legale, de către Consiliul Județean Maramureș.

Activitatea editorială, alături de celelalte componente ale activității muzeale (dezvoltarea, conservarea, restaurarea patrimoniului; cercetarea științifică și valorificarea rezultatelor prin intermediul expozițiilor, comunicărilor și publicațiilor; educația muzeală) se exprimă printr-o dinamică specifică, în care atât numărul, cât și calitatea publicațiilor au devenit repere ale seriilor editate, unele dintre acestea fiind continuate, iar altele fiind acum inițiate.
O retrospectivă a publicațiilor apărute în cadrul seriilor aflate în portofoliul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş („Studii şi cercetări maramureşene”, „Bibliotheca Marmatia”, „Colecţii Muzeale” „Muzeul Viu”, „Marmatia”) credem că este relevantă pentru publicul interesat.

‼️ Seria „Studii şi cercetări maramureşene”

Hadrian Daicoviciu, Octavian Bandula, Ioan Glodariu, „Cercetările de la Onceşti din Maramureş”, Studii şi Cercetări Maramureşene 1, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare, 1965.
Carol Kacsó,„ Descoperiri de bronzuri din Nordul Transilvaniei (I). Colecţia Ferenc Floth”, Studii şi Cercetări Maramureşene 2, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare, 2007.

‼️ Seria „Muzeul Viu”

Viorel Rusu, Lucia Pop, Oana Leşiu, „Baia Mare-oraşul meu. 4 Monumente medievale”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, seria Muzeul Viu 1, Baia Mare, 2008.
Viorel Rusu, Ioan Botiş, „Baia Mare-110 ani de activitate muzeală”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, seria Muzeul Viu 2, Baia Mare, 2014.
Lucia Pop, Expoziţia permanentă „Minerit şi civilizaţie în Maramureş”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, seria Muzeul Viu 3, Baia Mare, 2017.
Lucia Pop, Viorel Rusu, „Rivulus Dominarum-690. Vestigii şi mărturii istorice medievale”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, seria Muzeul Viu 4, Baia Mare, 2019.
Viorel Rusu, Lucia Pop, „Povestea lor, istoria noastră. Personalităţi băimărene înainte şi după 1900. Patrimoniu memorial băimărean”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, seria Muzeul Viu 5, Baia Mare, 2019.

‼️ Seria „Bibliotheca Marmatia”

Carol Kacsó (ed.), „Der Nordkarpatische raum in der bronzezeit”, Muzeul Judeţean Maramureş, Bibliotheca Marmatia 1, Baia Mare, 2001.
Carol Kacsó (ed.), „Bronzezeitliche kulturescheinungen im karpatischen raum. Die beziehungen zu den benachbarten gebieten”, Bibliotheca Marmatia 2, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2003.
Carol Kacsó, „Repertoriul arheologic al judeţului Maramureş”, vol.I-II, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Bibliotheca Marmatia 3, Baia Mare, 2011.
Radu-Alexandru Dragoman, Sorin Oanţă-Marghitu, „Arheologie şi politică în România”, Bibliotheca Marmatia 4, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare, 2013.
Radu-Alexandru Dragoman, „Materialitatea Experimentului Piteşti. Eseu arheologic despre memoria represiunii şi rezistenţei în România comunistă”, Bibliotheca Marmatia 5, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare, 2015.
Marius Câmpeanu (coord.), „Mari fotografi din Transilvania secolele XIX-XX”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Bibliotheca Marmatia 6, Baia Mare, 2018.
Marius Câmpeanu (coord.), „Centenarul Unirii 1918-2018. Maramureşul înainte şi după Marea Unire a Românilor”, Bibliotheca Marmatia 7, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare, 2019.

‼️ Seria „Colecţii Muzeale”

Carol Kacsó, „Mărturii arheologice” (album), Muzeul Judeţean Maramureş, seria Colecţii Muzeale I, Baia Mare, 2004.
Carol Kacsó, Lucia Pop, „Minerit şi civilizaţie în Maramureş” (album), Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Colecţii Muzeale II, Ed. Eurotip, Baia Mare, 2010.
Viorel Rusu, Lucia Pop, „Baia Mare în imagini. Stampe şi fotografii” (album), Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Colecţii Muzeale III, Baia Mare, 2011.
Viorel Rusu, Lucia Pop, Ioan Botiş, „Baia Mare – oraş liber regal. Vestigii şi mărturii istorice medievale” (album), Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Colecţii Muzeale IV, Baia Mare, 2013.
Viorel Rusu, Lucia Pop,„Călătorie în Universul ceasului. Colecţia de Orologerie ”(album), Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Colecţii Muzeale V, Baia Mare, 2016.

‼️„Marmatia”, publicaţie ştiinţifică periodică a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş

„Marmatia I”, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1969.
„Marmatia II”, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1971.
„Marmatia 3”, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1978.
„Marmatia 4”, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1978.
„Marmatia 5-6”, Științe naturale, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1980.
„Marmatia 5-6”, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1979-1981.
„Marmatia 7/2”, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2002.
„Marmatia 7/1”, Arheologie, Numismatică, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2003.
„Marmatia 8/1, Arheologie”, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2005.
„Marmatia 8/2, Istorie, Etnografie, Astronomie”, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2005.
„Marmatia 9/2, Istorie”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie, 2007.
„Marmatia 9/1, Arheologie”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie, 2009.
„Marmatia 10/1, Arheologie”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare, 2012.
„Marmatia 11, Arheologie-Istorie”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie „Maramureş, Baia Mare, 2014.
„Marmatia 12, Arheologie-Istorie”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare, 2015.
Marmatia 13, Arheologie-Istorie”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare, 2016.
„Marmatia 14, Arheologie-Istorie”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare, 2017.
„Marmatia 15, Arheologie-Istorie”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare, 2018.

‼️ Publicaţia ştiinţifică periodică „Marmatia” şi o parte dintre lucrările de specialitate prezentate mai sus se găsesc la standul de vânzare a muzeului si pot fi achiziţionate în timpul programului de vizitare, de marți până duminică, între orele 10-16,30.

✍️ Mioriţa Ştef, conservator-bibliotecar, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş

Bibliografie
Valeriu Achim, Opt decenii de activitate muzeală la Baia Mare, în „Marmatia”, nr. 5-6, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1979-1981, p. 55-75.
Viorel Rusu, Lucia Pop, Contribuţii la istoria muzeului băimărean, 1898-2014, în „Marmatia”, publicaţie ştiinţifică periodică a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, nr. 11, Arheologie-Istorie, Baia Mare, 2014, p. 103-141.

Share This Post On