Informații de interes public


Organigrama Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş

                        Organigramă 2024

                                                                                  Organigramă 2021

                                           Rezultat final al evaluării managementului pentru perioada 2017 – 2020

Caiet de obiective pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, elaborat în vederea analizării noului proiect de management

Rezultatul evaluării proiectului de management pentru perioada 2021-2025

                            Rezultatul final al evaluării anuale a managementului pentru anul 2021

                                                                                 Plan achiziții 2021 

                                                                                 Plan achizitii 2022

                                                                                 Plan achiziții 2023

                                     Rezultatul final al evaluării managementului pentru perioada 2021-2023Lista funcţiilor din cadrul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramures care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice şi nivelul câştigurilor salariale ale acestora

                                                                   Lista functiilor la 31.03.2023

                                                                   Lista functiilor la 31.09.2023

                                                                  Lista funcțiilor la 31.03.2024

Concursuri

  Anunț privind concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muzeograf debutant în cadrul Secției Istorie

 Anunț concurs muzeograf debutant

               Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea postului de muzeograf debutant

                   Rezultatul-probei-scrise-pentru-ocuparea-postului-de-muzeograf-debutant

                            Plan de interviu pentru ocuparea postului de muzeograf debutant

                         Rezultatul interviului pentru ocuparea postului de muzeograf debutant

                                          Rezultat final concurs post muzeograf debutant

                  Anunț privind concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muzeograf debutant în cadrul Secției Istorie

                                                                    Anunț-concurs muzeograf debutant.

               Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea postului de muzeograf debutant 

                        Rezultatul probei scrise pentru ocuparea postului de muzeograf debutant

                    Anunț privind amânarea probei interviu pentru postul de muzeograf debutant

                        Rezultatul interviului pentru ocuparea postului de muzeograf debutant

                                                          Rezultat final concurs post muzeograf debutant 

Anunț de organizare a examenului pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut în cadrul Secției Arheologie 

                                                                   Anunț examen de promovare 

                               Rezultatul selecției dosarelor de inscriere pentru examenul de promovare

                                                  Rezultatul probei scrise privind examenul de promovare

                                                           Rezultatul final al examenului de promovare

Anunț de organizare a examenului pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut în cadrul Secției Istorie

                                                                 Anunț examen de promovare 

                           Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru examenul de promovare

Rezultatul probei scrise a examenului de promovare

                                                Rezultatul final al examenului de promovare 

Anunț privind concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de inspector de specialitate SIII în cadrul Biroului Administrativ-Logistic 

                                                     Anunț concurs inspector de specialitate

                                             Anunț anulare concurs inspector de specialitate

                                                   Anunț concurs inspector de specialitate

           Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere pentru ocuparea postului de inspector de specialitate

                             Rezultatul probei scrise pentru postul de inspector de specialitate 

                               Rezultatul interviului pentru postul de inspector de specialitate

                                                  Rezultat final inspector de specialitate

Anunț privind concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de educator muzeal SII în cadrul Biroului Bastionul Măcelarilor

                                                       Anunț concurs educator muzeal SII

             Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea postului de educator muzeal SII

                                                     Rezultat final educator muzeal SII

Anunț privind concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de educator muzeal SII în cadrul Biroului Bastionul Măcelarilor

                                                     Anunț concurs educator muzeal SII

        Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea postului de educator muzeal SII

                        Rezultatul probei scrise pentru ocuparea postului de educator muzeal S II

                                Rezultatul interviului pentru postul de educator muzeal S II

                                                 Rezultat final educator muzeal S II

Anunț privind concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de  controlor bilete

Anunț concurs controlor bilete

            Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea postului de controlor bilete 

                             Rezultatul probei scrise pentru ocuparea postului de controlor bilete 

                                    Rezultatul interviului pentru postul de controlor bilete

                                                     Rezultat final controlor bilete 

Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș

ROF

Regulamentul de ordine interioară al Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș

ROI

Codul de etică și conduită profesională a personalului contractual din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș

Codul de etică și conduită


Declaratii de avere şi de interese

                                                                                                 2019

                                                                        Rusu Viorel Declarație de avere      Declarație de interese

                                                                        Marian Virginia Declarație de avere  Declarație de interese

                                                                        Câmpeanu Marius Declarație de avere  Declarație de interese 

                                                                        Pop Dan Declarație de avere Declarație de interese

                                                                        Sabou Aurelia Declarație de avere  Declarație de interese

                                                                        Leșiu Oana  Declarație de avere   Declarație de interese

          2020

Rusu Viorel      Declarație de avere Declarație de interese

Marian Virginia Declarație de avere Declarație de interese

                                                                        Câmpeanu Marius Declarație de avere Declarație de interese

                                                                        Pop Dan Declarație de avere Declarație de interese

                                                                        Sabou Aurelia Declarație de avere Declarație de interese

                                                                         Leșiu Oana  Declarație de avere Declarație de interese

2022

Rusu Viorel Declarație de avere Declarație de interese

Marian Virginia Declarație de avere Declarație de interese

Pop Dan Declarație de avere Declarație de interese

Sabou Aurelia Declarație de avere Declarație de interese

Leșiu Oana Declarație de avere Declarație de interese


FORMULARE

Cerere-tip-1.docx

Model-reclamatie-administrativa-1.docx

-Model reclamatie-administrativa-2.docx