Cercetări arheologice în Ţara Lăpuşului

În anul 2018 în hotarul localităţii Coroieni, Vima Mare şi Vima Mică, pe Culmea Breaza și Dealul Vimii (judeţul Maramureş), Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș a efectuat mai multe cercetări de suprafaţă în vederea identificării unor posibile urme de locuire umană. Echipa Muzeului a fost formată din M. Ardeleanu, R. Cardoş, (arheologi), D. Ghiman (restaurator) şi Z. Şomcutean (conservator). Cercetarea din anul 2018 a avut loc în perioada mai-iunie 2018.

Cercetările fac parte din proiectul “Cercetări arheologice pe Culmea Breaza și Dealurile Vimei” derulat de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie începând cu anul 2014. Cercetările desfăşurate pe Culmea Breaza între 2014-2018 au adus date noi privind prezenţa umană, în acestă zonă (cu înălţimi medii de 500-800 m). S-au descoperit patru puncte cu dovezi ale prezenţei umane, în diferite epoci. Trei dintre acestea, evidenţiate prin fragmentele de silex, ceramică şi piesa litică, aparţin perioadei preistorice, iar cel de-al patrulea, investigat şi printr-un sondaj arheologic, aparţine epocii contemporane, respectiv perioadei celui de-al doilea război mondial.

În etapa a doua a cercetării (2018), s-a hotărât verificarea, prin efectuarea unor cercetări de suprafață pe Dealul Vimei, a presupuselor urme romane identificate pe teren şi menţionate în literatura de specialitate. În urma cercetărilor nu au fost constatate urme de locuire umană. Totuși avem în vedere efectuarea unui sondaj arheologic în punctul Măgura Vimei, punct în care cercetătorul clujean I. Ferenczi menționează un posibil turn roman.

Cercetările efectuate aduc o contribuţie însemnată la înţelegerea şi cunoaşterea realităţii locuirii umane în această zonă. Acestea vor continua şi în anul 2019, când se are în vedere investigarea sectorului aflat la sud de Dealul Vimei, în zona localității Baba (jud. Maramureş), zonă aflată în imediata vecinătate a sistemului defensiv roman de pe pe Valea Someșului.

Share This Post On