Cercetări arheologice la Oarța de Sus – “Măgura” (campania 2018).

În perioada 25 septembrie – 10 octombrie 2018, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș a efectuat cercetări la situl arheologic de la Oarța de Sus, punctul “Măgura”. Colectivul de cercetare a fost alcătuit din Dan Pop (responsabil), Marius Ardeleanu, Raul Cardoş, (membri în colectiv), iar fondurile au fost asigurate de muzeul băimărean și Asociația Culturală Omnis Barbaria (Satu Mare). La cercetările arheologice au luat parte și studenți de la Universitatea Babeș-Bolyai, de la facultatea de Istorie și Filosofie, secția Arheologie.

Prin realizarea acestor cercetări se urmărește stabilirea stratigrafiei așezărilor identificate aici (din Neoliticul Mijlociu, Eneolitic și Epocă dacică), delimitarea extinderi pe orizontală a lor,precum şi confirmarea existenţei unui eventual sistem de fortificaţie (şanţ şi val de apărare) din epoca dacică. În acest an au fost deschise şi cercetate patru (4) suprafeţe numite generic SI/5, SI/6, SI/7, SII, primele trei cu dimensiunile de 2×1 m, iar cea din urmă de 8×1 m, toate orientate nord-est – sud-vest. Situaţia stratigrafică se prezintă astfel:sub stratul arabil cu grosimea cuprinsă între 20-50 cm se găseşte solul steril arheologic – rocă locală micaşist. În această rocă a fost săpate, de-a lungul timpului, complexele arheologice.

În cele patru suprafeţe trasate pe platoul superior al dealului au fost identificate cinci (5) complexe arheologice din care două gropi mici de pari, o groapă, celelalte două au fost ceretate doar parţial astfel căfuncţionalitatea şi atribuirea lor culturală este, în acest stadiu al cercetării, dificil de făcut. Atât în complexele arheologice, cât şi în stratul de pământ arabil au fost descoperite mai multe fragmente ceramice de la vase lucrate cu mâna, dar şi câteva piese litice din obsidian şi silex.

De asemenea au fost efectuate câteva cercetări de suprafață în diferite puncte de pe teritoriul localității Oarța de Sus și în împrejurimi (Bicaz, Corni și Ciută). Cu aceast prilej au fost cercetate unele din siturile cunoscute din zonă și au fost identificate alte noi situri arheologice.

În vederea popularizării descopeririilor arheologice, în data de 08 octombrie a avut loc Ziua Portilor Deschise în cadrul căreia au fost prezentate de către arheologi principalele descoperiri ale campaniei din acest an. De asemenea, în data de 09 octombrie, șantierul a fost vizitat de către arheologii dr. Horea Pop și Cociș Horațiu de la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău.

Cercetările vor continua și în anii următori în vederea înţelegerii condițiilor și modului de locuire în această zonă. În campania din anul 2019 se are în vedere investigarea zonei aflate mai jos de platoul superior în vederea cercetării unui eventual sistem de fortificații, posibil dacic. Confirmarea acestuia prin cercetări arheologice ar fi deosebit de importantă pentru istoria regională, deoarece, deși se afirmă în literatura de specialitate existența pe Dealul Măgurii a unei fortificații dacice, aceasta nu a fost dovedită încă prin cercetări științifice sistematice.

dav

dav

 

Share This Post On