Comori ale epocii bronzului din nordul Transilvaniei

Expoziţia de arheologie, intitulată “Comori ale epocii bronzului din nordul Transilvaniei”, prezintă materiale care provin din săpături arheologice, din cercetări sistematice, dar şi din câteva descoperiri întâmplătoare, toate importante pentru a cunoaște fenomene derulate pe parcursul unei lungi perioade de timp.

Vestigiile descoperite la Oarţa de Sus într-o impresionantă amenajare cultică realizată de purtătorii culturii Wietenberg în prima jumătate a mileniului II î.Hr. vin să completeze imaginea vieţii spirituale a acesteia şi oferă posibilitatea cunoaşterii mai profunde a culturii lor materiale.
Un loc important îl ocupă piesele ce aparţin culturii Suciu de Sus, cultură apărută în bazinul Tisei superioare la mijlocul mileniului II î.Hr. şi care se deosebeşte de altele printr-o ceramică de factură aparte (piese de cult, statuete antropomorfe şi zoomorfe), prin ornamentaţia  bogată şi motivele decorative spiralo-geometrice, unele preluate din ornamentica lemnului.
O componentă a expoziţiei cuprinde materiale arheologice descoperite în necropola tumulară de la Lăpuş, necropolă care constituie expresia cea mai clară a fenomenelor şi proceselor petrecute într-o etapă îndelungată a Bronzului târziu.

O categorie aparte o formează piesele din metal, din bronz şi aur, foarte rar din argint, precum şi obiectele care au servit la confecţionarea lor. Prezente în aşezări şi necropole, dar mai ales în depozite şi tezaure, unele dintre aceste obiecte sunt expuse în cadrul expoziţiei de arheologie, creionând, alături de ceramica spectaculoasă prin forme şi motive, imaginea unor civilizaţii străvechi.