Biblioteca

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie este singura instituţie de profil din Baia Mare care oferă celor interesaţi posibilitatea de a cerceta şi a studia trecutul istoric al zonei. Biblioteca are un  regim special: cărţile şi revistele de specialitate pot fi consultate într-o atmosferă adecvată, doar la sala de lectură.

Program pentru public: de luni până joi între orele 10.00-15.30; vineri 10.00-14.00.

Fondul de carte curentă, numărând astăzi aproximativ 10.000 de volume, s-a constituit în principal prin schimbul de publicaţii cu instituţii de cultură din ţară şi străinătate, dar şi prin achiziţii şi donaţii.

Domeniile pe care este structurat acest fond sunt: istorie, arheologie, artă, etnografie, limbă şi literatură, periodice. În ambianţa plăcută a sălii de lectură se desfăşoară deseori manifestări ştiinţifice şi culturale, precum mese rotunde, conferinţe de presă, lansări de carte, work-shop-uri.

Fondul de carte veche şi documentară „Gyula Schönherr”, cu aproximativ 9500 de volume este structurat astfel:

  1. Colecţia de carte veche românească, constituită prin achiziţii realizate în ultimii cinci ani. Din cele aproximativ 100 de volume, 50 de exemplare intră în categoria bunurilor cu valoare de patrimoniu cultural naţional, beneficiind de un regim special de păstrare.
  2. Colecţiile de carte veche străină (câteva mii de exemplare) sunt mult mai consistente, fiind în patrimoniul muzeului de mai bine de 100 de ani. Cea mai veche carte străină este De re metallica, autor Georgius Agricola, Basel, 1557, un autentic tratat de metalurgie, tipărit în germana gotică şi vreme îndelungată un preţios „manual” pentru meşteşugul mineritului.
  3. Colecţia de manuscrise este alcătuită în principal din Fondul Schönherr care cuprinde dosare/volume cu fişe tehnice, studii şi materiale documentare, redactate în limba maghiară în vederea alcătuirii unei monografii a oraşului Baia Mare. Periodicele (a doua jumătate a sec. XIX – prima jumătate a sec.XX) oferă o bogată sursă bibliografică pentru cercetătorii istoriei locale; spre exemplu, colecţia publicaţiei locale „Nagybánya és Videke” este deseori consultată, deoarece biblioteca muzeului păstrează aproape toate numerele acestui ziar, apărut la Baia Mare, în limba maghiară.

https://biblioteca.mjiamm.qulto.eu

biblioteca_muzeului1

biblioteca_muzeului2