George Pop de Băsești și Marea Unire a Românilor

 Proiectul cultural George Pop de Băsești și Marea Unire a Românilor se înscrie între proiectele dedicate Centenarului Marii Uniri (1918-2018), depuse de către Consiliul Județean Maramureș și aprobate de Guvernului României prin Comitetul Interministerial pentru Centenar. Proiectul cultural desfășurat în perioada 1 august – 30 octombrie 2018 a fost finanțat de către Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Expoziția documentar-istorică George Pop de Băsești și Marea Unire a Românilor, realizată de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, este deschisă publicului vizitatoror, în incinta Casei memoriale „George Pop de Băsești”, începând cu data de 30 octombrie 2018.

Expoziția documentară George Pop de Băsești și Marea Unire a Românilor oferă publicului vizitator informații cu privire la procesul istoric de formare a României Mari, context în care este scos în evidență rolul important pe care George Pop de Băsești (1835-1919), lider politic al românilor din Transilvania, l-a avut în lupta pentru unitatea națională. În circuitul expozițional, ca o mărturie a contribuției maramureșenilor la formarea României moderne, un loc important îl ocupă galeria delegaților aleși și de drept la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din ziua de 1 Decembrie 1918, din actualul județ Maramureș. Datorită faptului că, în perioada respectivă, zona Codru făcea parte din județul (comitatul) Sălaj, am considerat oportun să îi readucem în memoria colectivă și pe delegații aleși din partea Cercului electoral Cehul Silvaniei dintre care unii își dorm somnul de veci în localitatea Băsești sau în împrejurimi.

Sunt oferite informații referitoare la viața și activitatea lui George Pop de Băsești vizitatorul aflând, astfel, evenimentele mai importante din viața tribunului, evenimente dintre care unele sunt detaliate prin intermediul textelor, a imaginilor și a reproducerilor documentare. O atenție deosebită este acordată Mișcării memorandiste a românilor din Transilvania și Ungaria (1885-1895), deoarece George Pop de Băsești a avut un rol esențial în desfășurarea acelor momente istorice de mare importanță pentru națiunea română fiind evidențiată și contribuția locală, respectiv a locuitorilor din Băsești. În același context de informare documentară este abordat rolul familiei George Pop de Băsești, atât prin intermediul imaginilor cât și a documentelor păstrate în colecțiile Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș. Următorul grupaj informațional aduce în fața vizitatorului evenimente desfășurate în perioada anterioară Marii Uniri, respectiv cele petrecute între anii 1914-1918. Pentru a contura o imagine de ansamblu asupra perioadei amintite sunt reliefate momentele cele mai importante, respectiv, declanșarea Marelui Război, în vara anului 1914, intrarea României, după 2 ani de neutralitate, în război de partea Antantei, august 1916. Unirea Basarabiei și Bucovinei cu România, în martie respectiv în noiembrie 1918. Este urmărit firul evoluției politice, rolul important al Partidului Național Român, al cărui președinte, din anul 1902, a fost George Pop de Băsești, rolul Consiliului Național Român Central în pregătirea și desfășurarea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din ziua de 1 Decembrie 1918, prezidată de George Pop de Băsești. O bună parte din materialul documentar este expus (copii) în cele cinci vitrine. Astfel, sunt scrisori din corespondența lui George Pop de Băsești cu Alimpiu Barboloviciu, vicar al Silvaniei, documente din arhiva familiei, procese verbale și credenționale de participare la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia sau „Drumul la Alba Iulia” relatat în paginile ziarului „Sfatul” din 7/20 decembrie 1918.

Share This Post On