Proiecte editoriale finalizate la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș

În perioada august-noiembrie 2020, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Maramureș, cu sprijinul Municipiului Baia Mare, prin Programul de finanțare nerambursabilă în anul 2020, a derulat două proiecte culturale.

Printre rezultatele acestor proiecte subliniem editarea a două noi publicații culturale din seria Muzeul Viu, și anume  Drumul Aurului. Afinăria din Baia Mare. Patrimoniu industrial și O istorie ilustrată a orașului Baia Mare. 1800-1950. Mărturii documentare. Conținutul acestor materiale nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a finanțatorului.

Publicația culturală Drumul Aurului. Afinăria din Baia Mare. Patrimoniu industrial prezintă un segment patrimonial de excepție legat de principala activitate a locuitorilor de aici și una dintre cele mai vechi, respectiv mineritul, fiind cunoscut faptul că Maramureșul este cea mai importantă regiune minieră din nord-vestul României. Atât Baia Mare, cât și localitățile dimprejur s-au dezvoltat datorită existenței resurselor de minereuri neferoase și a valorificării acestora. S-a evidențiat faptul că la Baia Mare a fost înființată, în perioada 1923-1925, prima Stație de afinare a aurului și argintului din România care a deservit statul român o lungă perioadă de timp. Astăzi, acest spațiu este integrat „în situ” expoziției permanente „Minerit și civilizație în Maramureș”, organizată de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, unică în peisajul expozițional din țară.

Publicația culturală O istorie ilustrată a orașului Baia Mare. 1800-1950. Mărturii documentare aduce în atenția comunității o consistentă perioadă din istoria orașului Baia Mare, așa cum și titlul sugerează, respectiv perioada cuprinsă între 1800-1950. Au fost scoase  în evidență importantele transformări prin care a trecut orașul (din punct de vedere, edilitar, socio-economic, cultural etc.) după lunga perioadă medievală.

Beneficiarii direcți ai acestor publicații sunt tinerii, elevi și studenți din câteva instituții de învățământ din Baia Mare. Parteneri în cele două proiecte culturale au fost: Liceul Tehnologic „Transilvania”, Colegiul Tehnic „C.D.Nenițescu”, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” și Facultatea de Inginerie, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Echipa proiectelor culturale: coordonator muzeograf Oana Leșiu, șef Birou Bastionul Măcelarilor, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș; autori texte: muzeograf Lucia Pop, muzeograf dr. Viorel Rusu, director Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș; tehnoredactare, concepție și realizare grafică:conservator Minerva Luca; fotografii și ilustrații: conservator Zamfir Șomcutean, conservator Minerva Luca; traducere rezumate în limba engleză: profesor Rodica Mureșan, Colegiul Național „Gheorghe Șincai”; traducere texte din limba maghiară: supraveghetor Gabor Imre Mora; responsabil financiar:economist Virginia Marian, contabil șef.

După ce publicațiile vor fi distribuite beneficiarilor direcți, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș intenționează să le editeze și în regie proprie, astfel încât acestea să poată fi achiziționate de la standul instituției.

Share This Post On