Însemne memoriale pentru făuritorii Marii Uniri din Maramureș

Însemne memoriale pentru făuritorii Marii Uniri din Maramureș

Trecut aproape neobservat, proiectul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș intitulat „Recunoaștere, recunoștință și respect pentru maramureșenii, făuritori ai României Mari” se dovedește a fi astăzi, la doi ani de la implementare, unul marcat de amprenta „lucrului bine făcut” (în termenii lui Tadeusz Kotarbinski, autorul celebrului „Tratat despre lucrul bine făcut”).

Astfel, în anul 2017, instituția a implementat (împreună cu partenerii Muzeul Maramureşan din Sighetu Marmaţiei şi Asociaţia HistArch Baia Mare) proiectul cultural „Maramureșeni la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918”, care a urmărit să readucă în memoria colectivă delegaţii de drept şi cei aleşi de către membrii comunităţilor locale pentru a-i reprezenta la Alba Iulia şi pentru a hotărî Unirea în numele lor. Un prim obiectiv al proiectului a fost localizarea și identificarea locurilor de veci (mormintelor) ale celor 57 de delegați de drept și aleși, participanți la Adunarea Națională de la Alba Iulia (din 1 Decembrie 1918), din actualul județ Maramureș (numărul total de delegați, din actualul județ Maramureș este de 64, dar șapte delegaţi au reprezentat cercuri electorale din alte comitate, cuprinse astăzi în alte județe).

Rezultatele cercetărilor de teren, desfășurate în cursul anului 2017, au fost valorificate, prin realizarea și amplasarea, în anul 2018, în cimitirele unde se află cele 28 de morminte identificate, unor însemne memoriale individuale și colective, în cadrul unui proiect cultural amplu și complex, intitulat „Recunoaștere, recunoștință și respect pentru maramureșeni, făuritori ai României Mari”. Aceste însemne au fost proiectate și realizate tehnic astfel încât să dureze în timp și să constituie un simbol al aducerii aminte şi al omagierii, an de an, a celor care acum 100 de ani au hotărât pentru formarea României Mari.

Prima etapă a proiectului, cea pregătitoare, a constat în sistematizarea informațiilor în sensul grupării însemnelor memoriale în funcție de poziționarea mormintelor în cimitire și de gradul de organizare. Astfel, s-au conturat două categorii de însemne memoriale, respectiv individuale și colective. Membrii echipei de proiect s-au deplasat, din nou, pe teren pentru stabilirea locurilor de amplasare a însemnelor memoriale. Pentru buna desfășurare a acestei activități de amplasare și conform procedurilor legale au fost solicitate acordurile de principiu Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului și Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică de Maramureș, după care au fost solicitate acordurile scrise ale preoților-parohi din fiecare localitate. Având în vedere faptul că din cele 22 de cimitire un număr de șase se află în zona de protecție a bisericilor aflate în patrimoniul UNESCO (unul) și patrimoniul național (cinci) a fost necesară demararea procedurii de obținere a avizelor de amplasare monument din partea Direcției Județene pentru Cultură Maramureș, prin Comisia Zonală a Monumentelor Istorice, precum și de întocmirea documentației în vederea amplăsării însemnelor memoriale în locațiile cu biserici monument istoric, procedură realizată de către arhitect Mitru Ildiko de la S.C. 9 OPȚIUNE S.R.L.

În a doua etapă a proiectului a fost finalizată concepția grafică a însemnelor memoriale, activitatea presupunând realizarea computerizată a unui prototip pentru cele două categorii de însemne memoriale. Aceste proiecte grafice computerizate au fost realizate de artistul plastic dr. Aurel Cucu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Maramureș, colaborator apropiat al muzeului.

A treia etapă a presupus realizarea tehnică a celor 22 de însemne memoriale și pentru acest lucru au fost făcute, în prealabil, două simulări. Confecționarea însemnelor a fost realizată de firma S.C. TRIONIC S.R.L. din Baia Mare, firmă cu ai cărei reprezentanţi s-a derulat o colaborare demnă de a fi amintită în acest context, inginer Balogh Norbert și Pop Ciprian. Fiecare însemn memorial, cu dimensiunea de 2000x250x10 mm (înălțime-lățime-grosime), a beneficiat de un proiect tehnic pentru fundație și sistem de ancorare, proiecte executate de firma S.C. Concept Invest S.R.L., inginer Ciplea Tudor. Însemnele, confecționate din metal (fier) și vopsite în câmp electrostatic, au fost ancorate într-un postament din beton armat şi poziţionate în gropi cu dimensiunile de 40x40x90 cm (lungime-lățime-adâncime). Textele inscripționate pe însemne sunt dispuse în trei registre, astfel: pe însemnul memorial individual, în partea superioară, se citește: „În acest cimitir este înmormântat Titus Ciortea (1883-1921). Delegat oficial la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, 1 Decembrie 1918”, în partea inferioară: „Ministerul Culturii și Identității Naționale, Consiliul Județean Maramureș, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, Baia Mare, Muzeul Maramureșan Sighetu Marmației”, textul acesta fiind urmat de sigla „Centenarul Marii Uniri” și de datare, respectiv „1 Decembrie 2018”. Însemnul memorial colectiv a fost conceput astfel, în partea superioară: „În acest cimitir sunt înmormântați Aurel Nilvan (1877-1923), Alexandru Nilvan (1887-1944), George Radocia (1875-1932). Delegați oficiali la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, 1 Decembrie 1918”, în partea inferioară: „Ministerul Culturii și Identității Naționale, Consiliul Județean Maramureș, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, Baia Mare, Muzeul Maramureșan Sighetu Marmației”, text urmat de sigla „Centenarul Marii Uniri” și de datare, respectiv „1 Decembrie 2018”.

Deoarece trei dintre delegații aleși pentru a reprezenta Cercul electoral Teceu își au locul de veci în Cimitirul Vesel din Săpânța, complex funerar inedit, însemnul memorial a fost adaptat la arhitectura tradițională specifică acestui loc, respectiv o plăcuță de metal (250×260 mm) prinsă pe însemnul din lemn pictat, acesta fiind realizat de Dumitru Pop Tincu, sculptor în lemn din localitatea Săpânța.

În ultima etapă a proiectului, cea mai dificilă și „inedită”, o nouă provocare pentru muzeografi, echipei de proiect i s-a alăturat o alta, de ingineri și muncitori, de la firma S.C. RUSTIC SRL, economist Cușner Cornel, specialist în lemn atestat de Ministerul Culturii, inginer Vida Sorin, Paizoș Ioan, Coman Ionel Viorel, Bolocan Cornel, Gheție Dănuț, Bizo Maftei, Mariș Ioan, împreună cu care, în condiții meteorologice de cele mai multe ori nefavorabile, s-a realizat amplasarea în cimitire a însemnelor memoriale individuale și colective. Deși inițial se stabilise locul de amplasare pentru fiecare însemn, au fost situații în care, din motive obiective, metoda de montare a trebuit regândită și rezolvată ad hoc.

Pe parcursul derulării proiectului, echipa de proiect s-a bucurat de deschiderea și sprijinul preoților-parohi, slujitori ai lui Dumnezeu cu un important rol în dezvoltarea spirituală, culturală și educațională a comunităților locale: Pr. Medișan Marius Victor, Biserica de zid cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” Valea Borcutului, Baia Mare, Pr. Cosma Radu, Biserica „Sfântul Mucenic Gheorghe” Seini, Pr. Protopop Butean Vasile, Biserica cu hramul „Înălțarea Domnului” Șomcuta Mare, Protopopiatul Chioar, Pr. Cînța Mircea, Biserica cu hramul „Preasfânta Inimă a lui Isus și Inima Imaculată a Mariei” Mocira, Pr. Pop Cosmin, Biserica cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” Hideaga, Pr. Pop Vasile Daniel, Biserica cu hramul „Sfântul Anton de Padova” Băsești, Pr. Mihali Adrian, Biserica de zid cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților” Tăuții de Sus, Pr. Tămaș Dorin-Rareș, Biserica de lemn cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, monument istoric din patrimoniul național, Posta, Pr. Protopop Mihnea Gheorghe, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” Copalnic Mănăștur, Protopopiatul Mănăștur, Pr. Hodiș Ioan Silviu Albu, Biserica de zid cu hramul „Buna Vestire” Târgu Lăpuș, Pr. Gligan Dumitru, Biserica de lemn cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, monument istoric din patrimoniul național, Lăschia, Pr. Șimon Ștefan, Biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” Berbești, Pr. Protopop Pop Vasile Aurel, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” Sighetu Marmației, Protopopiatul Sighet, Pr. Hapca Gheorghe, Biserica cu hramul „Bunavestire” Vișeu de Sus, Pr. Hojda Gavrilă, Biserica cu hramul „Înălțarea Sfintei Cruci” Vișeu de Jos, Pr. Șanta Iustin, Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” Vișeu de Jos, Pr. Pop Petru Florin, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” Petrova, Pr. Brici Dinu Horațiu, Biserica de lemn „Nașterea Fecioarei” monument istoric din patrimoniul mondial UNESCO, Ieud Deal, Pr. Protopop Codrea Vasile, Biserica de lemn cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, monument istoric din patrimoniul național, Ieud Vale, Protopopiatul Iza-Vișeu, Pr. Luțai Grigore și Pr. Luțai Leon Iustin, Biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, în zona de protecţie a Cimitirului Vesel din Săpânța, Pr. Protopop Iusco Vasile și Pr. Codrea Ioan, Biserica de lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, monument istoric din patrimoniul național, Călinești-Susani, Protopopiatul Sighet.

Un gând de mulțumire și de recunoștință din partea echipei de proiect se îndreaptă și spre acei oameni aparținând comunităților în care au fost amplasate însemnele memoriale și de sprijinul cărora ne-am bucurat: doamna Anuța Pop, director al Centrului Cultural-Social Vișeu de Sus, domnul Ioan Mureșan din Făurești, fost consilier local, doamna Măriuca Verdeș din Călinești, interpretă de muzică populară și religioasă.

Pe parcursul derulării proiectului membrii echipei au trăit în egală măsură, sentimentul uimirii, constatând realitatea crudă a trecerii în uitare, extrem de repede, a unor oameni care au făcut istorie, cât şi sentimentul plăcut al misiunii împlinite văzând mulţumirea şi recunoştinţa comunităţilor locale faţă de demersul nostru, comunităţi acum mândre de eroii săi. Amintim aici cazul din Călineşti. Ne-a impresionat faptul că membri ai familiei lui George Nemniş au făcut tot posibilul pentru a amenaja mormântul (până atunci nearanjat) şi a-i pune o cruce la căpătâiul celui care a fost ales acum 100 de ani să meargă la Alba Iulia şi să spună DA pentru Unire.

Proiectul cultural „Recunoaştere şi recunoştinţă pentru maramureşeni, făuritori ai României Mari” a făcut parte din categoria proiectelor dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri, organizate de Consiliul Judeţean Maramureş, fiind evaluat și aprobat de către Comitetul Interministerial pentru Centenar, valoarea finanţării acordate de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale fiind de 80.000 lei; perioada de desfăşurare a proiectului a fost 16 iulie-31 decembrie 2018. Echipa proiectului: Leşiu Oana, muzeograf, coordonator proiect, Rusu Viorel, muzeograf-director, consultant de specialitate, Pop Lucia, muzeograf, consultant de specialitate, Şomcutean Zamfir, conservator și fotograf în cadrul proiectului, Marian Virginia, contabil, responsabil financiar (toți de la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, Baia Mare), Todinca Gheorghe, muzeograf-director, consultant de specialitate, Chiş Vasile Timur, muzeograf, consultant de specialitate (de la Muzeul Maramureșan din Sighetu Marmației).

De o mare complexitate, proiectul cultural „Recunoaștere, recunoștință și respect pentru maramureșeni, făuritori ai României Mari”, unic prin conţinutul său în România, lasă pentru posteritate simboluri memoriale care, an de an, vor readuce în mijlocul comunităţilor locale cinstirea binemeritată a eroilor lor şi ai tuturor.

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

LA MULȚI ANI, MARAMUREȘ!

Share This Post On