Minerit şi civilizaţie în Maramureş, seria Colecţii muzeale II, Baia Mare, 2010