Necropola tumulară de la Lăpuş

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureș, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Maramureș, vă invită să vizitaţi expoziţia temporară ,,Necropola tumulară de la Lăpuş”.
În cadrul expoziţiei este prezentat succint, prin intermediul imaginilor, istoricul cercetărilor arheologice întreprinse începând cu 1890, până în anul 2016. Acesta pune în evidenţă activitatea cercetătorilor care au efectuat săpături arheologice în acest important sit de la finele Epocii Bronzului, precum şi rezultatele acestora. Cele peste 30 de campanii de cercetări arheologice au scos la lumină numeroase vestigii arheologice aparţinând grupului Lăpuş: vase de lut, obiecte de lut ars, piatră şi corn, piese de aur, bronz şi fier, databile în a doua jumătate a mileniului II î.Chr. O parte din artefactele descoperite pot fi admirate în cadrul expoziţiei.

Share This Post On
?>