O nouă campanie de cercetări arheologice la fortificația dacică de la Oarța de Sus – Măgura (jud. Maramureș)

În perioada 7-13 decembrie 2021, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Maramureș, a desfășurat o nouă campanie de cercetări la situl arheologic de la Oarța de Sus, punctul “Măgura”. Colectivul de cercetare a fost coordonat de dr. Marius Ardeleanu, iar fondurile au fost asigurate de muzeul băimărean. La cercetările arheologice au luat parte și studenți și masteranzi de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și Universitatea București (Facultățile de Istorie).

Situl a fost identificat în 1969, prin cercetări la suprafaţa solului. Apoi a beneficiat de scurte campanii de cercetări arheologice: în 1969 efectuate de către dr. Carol Kacsó (Muzeul Județean Maramureș), în 1970 de către Eugen Comșa (Institutul de Arheologie, București) și în anii 1985-1986 de către Georgeta Iuga (Muzeul Județean Maramureș). Cercetările au fost reluate în 2017 de către Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, având ca principale obiective identificarea posibilului sistem de fortificație dacic menționat în literatura de specialitate, stabilirea stratigrafiei așezărilor identificate aici (din Neoliticul Mijlociu, Eneolitic și Epocă dacică) și delimitarea extinderii pe orizontală a acestora.

Cercetările din acest an (2021) au vizat panta sud-vestică a Dealului Măgura, zona la sud de șanțul fortificației identificat, cu o deschidere de 4,8 m, în secțiunea SIII/2019 (15 x 1,5 m). S-a deschis o casetă (C1/2021) la vest de capătul sudic al secțiunii trasate în campania arheologică anterioară. A fost identificat și cercetat un al doilea val al fortificației de pe dealul Măgura. Valul, afectat în partea superioară de lucrările agricole, păstrat pe o înălțime de 0,4 m, cu o lățime maximă de 1 m, este dublat la exterior de un mic șanț (cu 0,6 m deschiderea maximă). Materialul arheologic descoperit este alcătuit în exclusivitate din fragmente ceramice.

 În colaborare cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, prin sprijinul și consultanța oferite de dr. Horațiu Cociș, s-au făcut fotografii aeriene oblice si verticale la situl arheologic, fotografii necesare viitoarelor cercetări arheologice, inclusiv din perspectiva elaborării unor estimări cantitative (necesarul de resurse umane şi tipul acestora, utilaje, timp dedicat cercetărilor, etc.).

Sondajul trasat în acest an a oferit informații științifice deosebit de importante prin confirmarea unui al doilea sistem de fortificație pe dealul Măgura, necunoscut și nedocumentat arheologic până acum. Cercetările vor continua și în anii următori în vederea delimitării la orizontală a sistemului de fortificație și realizarea unui plan al acesteia.

Text: M. Ardeleanu; fotografii: M. Ardeleanu, D. Conțiu, D. Dabal și H. Cociș.

burst
Share This Post On