Tezaur

EXPOZIŢIA NU POATE FI VIZITATĂ ÎN ACEST MOMENT, DATORITĂ LUCRĂRILOR DE RENOVARE EXECUTATE ÎN SPAŢIILE EXPOZIŢIONALE!

Cu un regim special de acces al publicului, Tezaurulcuprinde: obiecte laice şi de cult din aur şi argint datând din epoca bronzului, descoperite la Oarţa de Sus şi Lăpuş (brăţări de aur masiv, cca. 1500 î.H., inele de buclă, cca. 1500 î.H., inele şi perle); tezaure monetare descoperite la Oarţa de Sus (monede romane), Baia Mare (ducaţi, guldeni, florini etc.), Remeţi, Arduzel, Budeşti, Berchez. Sunt expuse piese provenind din fondul vechi şi din achiziţii mai recente aparţinând perioadei cuprinse între secolele XVIII-XX: potir de argint dăruit de Ştefan Cantacuzino mănăstirii Biserica Albă, datat 1715, monede româneşti din timpul regelui Carol I, obiecte de uz casnic.

tezaur