Denarius roman Faustina I

#monede
#muzeubaiamare

În localitatea Bozânta Mică (com. Recea, jud. Maramureş) în punctul „Grind”, cu ocazia prospecţiunilor magnetometrice desfăşurate în luna mai a anului 2010, a fost descoperită la suprafaţă o monedă de argint. Moneda a fost descoperită de către Bogdan Bobînă şi Marius Ardeleanu, ambii muzeografi la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș. Ulterior s-a constatat că este vorba despre un denarius roman din vremea împăratului Antoninus Pius pentru soția sa, Faustina I.

Moneda are o greutate de 2,05 g și dimensiunile de 18,6 X 17,8 mm, fiind într-o stare de conservare nesatisfăcătoare. Pe avers este înfăţişată Faustina I, cu capul spre dreapta, părul este ţinut de perle în şuviţe strânse, iar pe revers este reprezentat un păun mergând spre dreapta, cu capul întors, uitându-se înapoi. Legenda de pe avers este DIVA FAVSTINA, iar pe revers aceasta nu poate fi citită datorită stării proaste de păstrare, însă probabil că aceasta trebuie să fi fost CONSECRATIO, așa cum apare pe alte monede de același tip (referințe: RIC III, 384). Numele Faustinei este însoţit de epitetul „Diva”, epitet primit după moarte (ea moare în noiembrie 140 p. Chr.), astfel încât moneda se datează undeva după anul 141 p. Chr., fiind emisă de monetăria din Roma.

Bibliografie: Raul Cardoş, Descoperiri monetare romane în Barbaricum-ul din zona de nord-vest a României (sec. II-IV p. Chr.), Marmatia 10/1, 2012, 131-163.

🖋Raul Cardoș, muzeograf
📸 Zamfir Șomcutean

Share This Post On