Materialitatea experimentului Piteşti – Radu Alexandru Dragoman

În colecţia Bibliotheca Marmatia (5) a apărut volumul:

Radu-Alexandru Dragoman – MATERIALITATEA EXPERIMENTULUI PITEŞTI. ESEU ARHEOLOGIC DESPRE MEMORIA REPRESIUNII ŞI REZISTENŢEI ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ

Preț 40 lei

Cartea în format electronic poate fi descărcată aici!

coperta_alecu_2015_book

Consider că arheologii trebuie să utilizeze instrumentele specifice disciplinei lor pentru o înţelegere critică a lumii în care trăiesc şi lucrează. Am decis, prin urmare, că una dintre cele mai directe modalităţi de intervenţie în luptele ideologice din România de astăzi o poate constitui, printre altele, o arheologie a trecutului apropiat/contemporan. Tema aleasă este memoria materială a unui episod al represiunii comuniste din România, cunoscut sub numele de Experimentul Piteşti (1949-1952). În acest volum am urmărit să arăt în ce constă memoria materială a Experimentului Piteşti și rolurile jucate de obiecte în cadrul respectivelor evenimente și în politicile aferente ale memoriei din societatea românească contemporană.

I consider that archaeologists should use tools specific to their own area of study in order to develop a critical understanding of the world in which they live and work. I decided, therefore, that one of the most direct ways of intervention in Romania’s current ideological battles could be, among others, the archaeology of the recent/contemporary past. The chosen subject is the material memory of an episode of Communist Romania repression known as the Piteşti Experiment (1949-1952). In this volume my intention is to show what the material memory of the Piteşti Experiment consists of while pointing to the roles played by things in those events and in the related politics of memory in the contemporary Romanian society.

Radu-Alexandru Dragoman

cuprins_al_dragoman2015