Microclimatul în depozitele de Arheologie

Azi, continuăm cu un alt aspect tipic conservării preventive, acordăm atenție microclimatului din depozitul de Arheologie al Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș din Baia Mare. Putem spune că microclimatul este „simbioza perfectă” dintre temperatură (t°C) și umiditatea relativă (U.R.) a mediului unde sunt păstrate bunurile culturale.
Depozitul de arheologie este orientat est-vest, având pereții clădirii grosi de 80 cm realizați din zidărie mixtă piatră și cărămidă. Majoritatea pereților sunt exteriori, tencuiți intr-o nuanță deschisă, protejați de ploaie cu streașină și jgheaburi. Comportamentul clădirii la condițiile meteorologice este unul pozitiv, în sezonul rece se păstrează o temperatură între 16,5-21°C, iar pe timpul verii incăperile susțin o temperatură scăzută (18-23°C).Valorile U.R. variază intre 40-50%. Încălzirea spațiului se face cu calorifere racordate la centrală termică, ventilația se face prin deschiderea controlată a ferestrelor, iluminarea este naturală prin razele solare si artificială cu corpuri de iluminat cu neon, pardoseala parchet este rezistentă la trafic intens, ușor de curățat și intreținut. Peretele clădirii se așează perpendicular pe strada Monetăriei, stradă cu sens unic de circulație a autovehicolelor și trafic redus, aspect favorabil pentru reducerea poluării cu noxe și a vibrațiile .
Putem spune că microclimatul din depozit este controlat in mod pasiv, menținând parametrii microclimatului în intervale destul de aproape de limitele stricte impuse de standarde si recomandări, fără fluctuații mari, în care obiectele și-au atins echilibrul și unde compromisurile sunt o necesitate.
-Conform normelor de conservare și restaurare în vigoare la noi în țară (Hotărâre nr.1546/2003) U.R. trebuie sa fie cuprinsă în general între 50-65%, iar temperatura sa nu depășească 22°C.
-După Centrul Internațional pentru Studiul Conservării și Restaurării Proprietății Culturale(ICCROM), care este o organizație interguvernamentală dedicată conservării patrimoniului cultural la nivel mondial prin programe de formare, informare, cercetare, susținere și cooperare , valorile medii pot fi: t°C =18-22°C și U.R. =50-60 %
-În anul 2014, după multe dezbateri, Institutul australian pentru conservarea materialelor culturale (AICCM) a recomandat următoarele condiții ca orientări „provizorii”: temperaturile menținute în intervalul 15 – 25°C(± 4°C) și nivelurile de umiditate relativă menținute în intervalul 45 – 55% (± 5%) .
Pentru monitorizarea temperaturii si a umiditații depozitul de arheologie este dotat cu termohigrometre digitale simple și o stație cu 3 senzori ce permite monitorizarea și stocarea valorilor minime și maxime, cu rază de acțiune în patru săli vizibile dintr-o privire (foto).
Desigur, avem libertatea de a aspira la aparatură performantă, cu senzori de reglare automată a microclimatului, la instalații de purificare a aerului sau la sisteme mobile, cu inchidere ermetică de depozitare care ar elimina multe aspecte variabile pe care le avem astăzi în menținerea microclimatului din depozit.

✒️ Monica Ghiman, conservator bunuri culturale mobile
📸 Zamfir Șomcutean, conservator bunuri culturale mobile

#microclimat
#MuzeulJudețeandeIstorieșiArheologieMaramureș

Share This Post On
?>