O brățară de sapropelit descoperită la Ciumești

Descoperirea cimitirului de la Ciumești, punctul “Grajdurile C.A.P.”, datează din anii 60 ai secolului trecut. Cercetările arheologice au fost coordonate de Mircea Rusu de la Institutul de Istorie și Arheologie din Cluj Napoca. În cadrul necropolei, din totalul de 35 de morminte celtice doar două au aparținut unor războinici. La acestea se adaugă și celebrul “mormânt cu coif”.
Din totalul de morminte, o mică grupă (șapte) este alcătuită de morminte de înhumație. Din mormântul 18, alături de alte câteva piese de inventar specifice (fibule, fragmente de centură, brățări și vase din lut), pe brațul stâng s-au găsit cinci brățări dintre care este o brățară din sapropelit (lignit). Brăţara era finisată pe suprafața exterioară, dar fără ornament. Are secţiunea în plan convexă şi diametrul maxim de 7,8 cm. În interior, pe partea netedă care atingea mâna, se observă striuri de la finisare. Este singura brățară de acest fel din suprafața cimitirului. Însă un număr destul de mare de astfel de brățări s-au găsit în cele opt bordeie celtice săpate în vecinătatea necropolei. Unele exemplare au aceeași secțiune plad-convexă, altele au pereții laterali puțin fațetați, altele au o secțiune rectangulară.
Ansamblul inventarului funerar, precum şi aspectul general al necropolei, indică o încadrare cronologică în sub-fazele La Téne B2b-Cl sau mai degrabă doar în La Téne CI, perioadă corespunzătoare celei de a doua jumătăţi a sec. III a. Chr. şi începutului veacului următor. (Ilustrație: modalitatea de realizare a unei brăţări din sapropelit sau lignit (după J. Břeň)

✍️ Marius Ardeleanu – muzeograf

#brățarăciumești

Share This Post On