O nouă campanie de cercetări arheologice la Oarța de Sus – Măgura.

În perioada 11-22 noiembrie 2019, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, instituție publică de cultură aflată în coordonarea Consiliului Județean Maramureș, va efectua noi cercetări la situl arheologic de la Oarța de Sus, punctul „Măgura”. Colectivul de cercetare va fi alcătuit din dr. Marius Ardeleanu (responsabil științific), dr. Dan Pop și Raul Cardoş (membri în colectivul de cercetare), iar fondurile vor fi asigurate de muzeul băimărean. La cercetările arheologice vor lua parte și masteranzi de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (Facultatea de Istorie și Filosofie, secția Arheologie și Studii Clasice).

Obiectivul din acest an este identificarea pe panta sud-vestică a dealului Măgura a unui posibil sistem de fortificație. De asemenea, se urmărește stabilirea stratigrafiei așezărilor identificate aici (din Neoliticul Mijlociu, Eneolitic și Epocă dacică) și delimitarea extinderii pe orizontală a lor. În acest scop va fi trasată o secțiune de 15×1,5 m, iar în funcție de contextele arheologice apărute se vor deschide casete în vederea cercetării integrale a acestora.

Confirmarea unui sistem de fortificație, prin cercetări arheologice, ar fi deosebit de importantă pentru istoria regională, deoarece, deși se afirmă în literatura de specialitate existența pe Dealul Măgurii a unei fortificații dacice, aceasta nu a fost dovedită încă prin cercetări științifice sistematice.

De asemenea vor fi efectuate și cercetări de suprafață în diferite puncte de pe teritoriul localității Oarța de Sus și în împrejurimi (Bicaz, Corni și Ciută) în vederea verificării unor situri cunoscute din zonă și a identificării altora noi.

dav
Share This Post On