Rezultatul final al evaluării anuale a managementului pentru anul 2019 la MJIA