Topitoria „Logolda” din Cavnic

În toamna și iarna anului 2006, în cadrul proiectului „Studiu de potențial privind patrimoniul industrial minier al județului Maramureș și al oportunităților de valorificare a aestuia în scopuri muzeal-turistice”, proiect care, din păcate, în anii următori a fost abandonat, au fost cercetate, fotografiate și topografiate ruinele celei mai moderne instalații de preparare a minereurilor neferoase de la sfârșitul secolului XIX (mai exact, construită în anul 1862 de către englezii de la societatea Rota Aurra Mines Limited) din întreg bazinul minier al munților Gutâi, aflat în locul numit „Logolda” (evident de la cuvântul englezesc gold=aur) din partea de nord-est a localității Cavnic, în apropiere de drumul județean Baia Sprie-Cavnic. Chiar dacă acum prezența englezilor este de mult apusă prin aceste locuri, ea se regăsește totuși în cărțile funciare vechi, unde există mai mulți proprietari britanici de terenuri din Cavnic.
Echipa de cercetare a fost formată din dr. Carol Kacsó și Zamfir Șomcutean din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș și mai mulți membri ai Clubului de speologie „Montana” Baia Mare: Iștvan Dumitru, Ionică Pop (topograf), Felix Merșei și Traian Minghiraș.
La această topitorie se prelucrau minereurile care nu conțineau plumb și cele care conțineau foarte puțin aur și argint, metoda de cianurare pentru obținerea aurului fiind pentru prima dată folosită în Transilvania. De asemenea, s-a folosit pentru prima dată în zonă așa-numitul sistem al turbinei ce se baza pe presiunea apei colaterale. Șteampul, care avea 60 de „săgeți californiene”, a fost proiectat pentru o capacitate de 400 tone de minereu pe zi, urmând ca într-o lună să se produca 80 kilograme de aur. Datorită compoziției specifice minereului de la Cavnic, procesul tehnologic experimentat aici nu a dat rezultatele așteptate la fel ca în alte locuri, astfel că producția a încetat încă din primul deceniu al secolului XX.

Surse bibliografice:
Carol Kacsó „Repertoriul arheologic al județului Maramureș”, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, seria Bibliotheca Marmatia 3, Editura Eurotip, Baia Mare, 2011.

✒️ Zamfir Șomcutean – conservator

#Logolda #Cavnic
#MuzeulJudețeandeIstorieșiArheologieMaramureș

Share This Post On